TV& VIDEO

Bản tin 16h - 27/10/2016

  • Bản tin 16h ngày 27/10/2016 với nội dung chính sau: Quảng Ngãi:109 tỷ đồng phát triển chăn nuôi; Điều chỉnh giá viện phí một số tỉnh có thể chuyển sang năm 2017...