TV& VIDEO

Bản tin 16h - 27/4/2016

  • Bản tin 16h ngày 27/4/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Thị trường hải sản Đà Nẵng bị ảnh hưởng do cá chết; Du lịch Quảng Nam tìm sự khác biệt; Bắt kẻ tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép; Australia ký hợp đồng quốc phòng thế kỷ mới với Pháp...