TV& VIDEO

Bản tin 16h - 27/5/2016

  • Bản tin 16h ngày 27/5/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Quảng Nam kết nối cộng đồng vì an toàn giao thông; Khó xử lý tình trạng lưu thông xe hết niên hạn sử dụng; Phát hiện xác cá voi "khủng" dạt vào bờ biển Nghệ An; Hội nghị G7 nhất trí các biện pháp tài chính tăng trưởng toàn cầu...