TV& VIDEO

Bản tin 16h - 27/7/2016

  • Bản tin 16h ngày 27/7/2016 với nội dung đáng quan tâm: Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ; Thông tin cập nhật về cơn bão số 1; Bão Mirinae độ bộ vào niềm Nam Trung Quốc.