TV& VIDEO

Bản tin 16h - 27/8/2016

  • Bản tin 16h ngày 27/8/2016 với nội dung đáng chú ý: Gây ô nhiễm môi trường sẽ phải nộp tài sản; Thăng quân hàm cho học viên phi công hy sinh.