TV& VIDEO

Bản tin 16h - 28/01/2016

  • Bản tin 16h ngày 28/01/2016 có những nội dung chính: Quảng Bình tham gia ngày hội "Chủ nhật đỏ"; Cảnh sát giao thông được quyền kiểm tra giấy tờ xe đang lưu thông; Gia tăng tai nạn liên quan đến rượu bia...