TV& VIDEO

Bản tin 16h - 28/7/2016

  • Bản tin 16h ngày 28/7/2016 với những nội dung chính sau: Tiếp tục hỗ trợ 12.000 tấn gạo cho ngư dân 4 tỉnh miền Trung; Điểm sàn đại học 2016..