TV& VIDEO

Bản tin 16h - 28/8/2016

  • Bản tin 16h ngày 28/8/2016 với những nội dung chính sau: Thủ tướng cảnh báo về sự tụt hậu của Phú Yên; Nghiệm thu thành công đôi tàu tên lửa M5,M6...