TV& VIDEO

Bản tin 16h - 29/10/2016

  • Bản tin 16h ngày 29/10/2016 với nội dung đáng chú ý: Cả nước tiếp tục hướng về đồng bào vùng lũ; Thừa Thiên Huế ra quân chiến dịch "Tình nguyện mùa đông"; Gia cau tại Quảng Ngãi tăng.