TV& VIDEO

Bản tin 16h - 29/7/2016

  • Bản tin 16h ngày 29/7/2016 với những nội dung chính sau: TNGT làm 3 người chết tại Phú Yên; Đà Nẵng công khai danh sách 113 doanh nghiệp nợ thuế...