TV& VIDEO

Bản tin 16h - 30/8/2016

  • Bản tin 16h ngày 30/8/2016 với những nội dung chính sau: Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc; Đà Nẵng đảm bảo tàu xe dịp lễ...