TV& VIDEO

Bản tin 16h - 31/3/2016

  • Bản tin 16h ngày 31/3/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Gian nan tìm nguồn nước vùng khô hạn; Thành lập 8 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh do virus Zika; Đề cử kỷ lục thế giới cho hang Sơn Đoòng...