TV& VIDEO

Bản tin 16h - 31/5/2016

  • Bản tin 16h ngày 31/5 với các nội dung đáng chú ý: Học sinh bức xúc với đề thi môn lịch sử tại Phú Yên; Ngành điện khắc phục sự cố sét đánh; Đâm tài xế trọng thương sau va chạm giao thông.