TV& VIDEO

Bản tin 16h - 31/7/2016

  • Bản tin 16h ngày 31/7/2016 có một số nội dung chính sau: Diễn biến của cơn bão Nida; Khánh thành trạm radar Sơn Trà, Đà Nẵng; Nha Trang khó triển khai bãi đỗ xe tập trung...