TV& VIDEO

Bản tin 16h VTV8 - 05/12/2018

  • Bản tin 16h VTV8 - 05/12/2018 với nội dung: Nhiều hộ dân phải mua điện giá cao; Hà Tĩnh chủ động điều tiết nước cho sản xuất nông nghiệp...