TV& VIDEO

Bản tin 16h VTV8 - 07/10/2017

  • Bản tin 16h VTV8 ngày 07/10/2017 với những nội dung chính: Ông Trương Quang Nghĩa giữ chức Bí thư thành ủy Đà Nẵng; Khởi tố trường phòng thanh tra cục thuế Bình Định;...