TV& VIDEO

Bản tin 16h VTV8 - 07/11/2018

  • Bản tin 16h VTV8 ngày 07/11 với nội dung đáng chú ý: Hoàn thành xử lý ô nhiễm dioxin sân bay Đà Nẵng; Đà Nẵng diễn tập sự cố tràn dầu trên biển;...