TV& VIDEO

Bản tin 16h VTV8 - 11/01/2018

  • Bản tin 16h VTV8 ngày 11/01/2018 với những nội dung chính: Điều tra nguyên nhân nổ kho đạn tại Gia Lai; Nông dân Nghệ An phòng chống rét đậm, rét hại...