TV& VIDEO

Bản tin 16h VTV8 - 11/5/2018

  • Bản tin 16h VTV8 ngày 11/5 với nội dung đáng chú ý: Quảng Ngãi nhà máy "ngàn tỷ đồng" đắp chiếu; Thận trọng trùng tu di tích thành Điện Hải...