TV& VIDEO

Bản tin 16h VTV8 - 11/7/2018

  • Bản tin 16h VTV8 - 11/7/2018 với những nội dung đáng chú ý: Ban tuyên giáo thành ủy Đà Nẵng gặp mặt báo chí; Hội thảo "nghiên cứu dữ liệu cho đô thị tương lai"...