TV& VIDEO

Bản tin 16h VTV8 - 12/01/2018

  • Bản tin 16h VTV8 ngày 12/01/2018 với những nội dung chính: Quảng Nam khắc phục hư hỏng đường ven biển; Hà Tĩnh bảo vệ đàn gia súc mùa lạnh;...