TV& VIDEO

Bản tin 16h VTV8 - 14/11/2017

  • Bản tin 16h VTV8 ngày 14/11/2017 với nội dung: Hội nghị cấp cao ASEAN - Nhật Bản;Ba điều kiện hành nghề hướng dẫn viên du lịch...