TV& VIDEO

Bản tin 16h VTV8 - 14/6/2018

  • Bản tin 16h VTV8 ngày 14/6/2018 với những nội dung chính: Khánh Hòa tôn vinh người hiến máu tình nguyện;...