TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 18h - 02/02/2016

  • Bản tin 18h ngày 02/02/2016 gồm một số tin chính sau: Bộ Y tế họp khẩn về phòng chống dịch bệnh; Quảng Nam, công nhân đình công đã quay lại làm việc; Cứu ngư dân gặp nạn vào bờ an toàn; Hội nghị triển khai công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp...