TV& VIDEO

Bản tin 18h - 02/7/2016

  • Bản tin 18h ngày 02/7/2016 có một số nội dung chính sau: Ngày thi thứ 2 kỳ thi THPT Quốc gia 2016; Giữ rừng và chuyển đổi đất rừng; Kết thúc chiến dịch giải cứu con tin tại Bangladesh...