TV& VIDEO

Bản tin 18h - 02/8/2016

  • Bản tin 18h ngày 02/8/2016 có một số nội dung chính: Bão Nida đổ bộ vào Trung Quốc; Kết quả kiểm tra vụ chôn lấp bùn thải ở Hà Tĩnh; Cần khẩn trương khắc phục sự cố tại nhà máy Alumin Nhân Cơ...