TV& VIDEO

Bản tin 18h - 02/9/2016

  • Bản tin 18h ngày 02/9/2016 với những nội dung chính sau: hàng loạt các hoạt động diễn ra trong dịp Quốc Khánh; Ngư dân đồng tình với chính sách hỗ trợ...