TV& VIDEO

Bản tin 18h - 03/3/2016

  • Bản tin 18h ngày 03/3/2016 gồm một số tin chính sau: Tình hình cháy nổ tại Miền Trung - Tây Nguyên; Thiếu giải pháp chống sạt lở ven biển miền Trung; Phiên họp thứ 3 của Hội đồng Bầu cử Quốc Gia...