TV& VIDEO

Bản tin 18h - 03/9/2016

  • Bản tin 18h ngày 03/9/2016 với những nội dung chính sau: Nghệ An khánh thành các công trình trọng điểm; Xã đảo Cù Lao Chàm có điện lưới quốc gia...