TV& VIDEO

Bản tin 18h - 04/11/2016

  • Bản tin 18h ngày 04/11/2016 với những nội dung chính sau: Ngư dân sử dụng tiền bồi thường tìm sinh kế; Miền Trung Tây Nguyên thiệt hại nặng do mưa lũ...