TV& VIDEO

Bản tin 18h - 04/6/2016

  • Bản tin 18h ngày 04/6/2016 với những nội dung chính sau: Đối thoại Shangri - La 2016 thảo luận thách thức an ninh ở Châu Á; Ngăn chặn khai thác cạn kiệt nguồn lợi biển; Phát hiện 800 kíp nổ tại hiện trường vụ nổ ở đảo Phú Quý...