TV& VIDEO

Bản tin 18h - 04/9/2016

  • Bản tin 18h ngày 04/9/2016 với nội dung đáng chú ý: Bộ giáo dục và đào tạo công bố các nội dung của năm học 2016 - 2017; Giảm phí tại 5 trạm thu phí trên quốc lộ 1.