TV& VIDEO

Bản tin 18h - 05/7/2017

  • Bản tin 18h ngày 05/7/2017 với nội dung đáng chú ý: Vùng nuôi ô nhiễm khiến tôm hùm chết ở Phú Yên; Nga mở rộng sự hiện diện quân sự tại Syria; Đà Nẵng ngăn chặn tiêu cực từ "tour 0 đồng".