TV& VIDEO

Bản tin 18h - 05/9/2016

  • Bản tin 18h ngày 05/9 với nội dung đáng chú ý: Khai giảng năm học mới 2016-2017; Thắng cảnh quốc gia Đầm Ô Loan bị xâm hại; Thách thức tái cơ cấu nền kinh tế toàn cầu.