TV& VIDEO

Bản tin 18h - 06/4/2016

  • Bản tin 18h ngày 06/4/2016 với những tin chính sau: Súng hoa cải làm một người chết ở Quảng Nam; Quảng Nam phá đường dây vận chuyển gỗ lậu quy mô lớn; Nhiều ngôi mộ xuất hiện trong rừng Trung Sơn, Đà Nẵng...