TV& VIDEO

Bản tin 18h - 06/5/2016

  • Bản tin 18h ngày 06/5/2016 có một số nội dung chính: Yêu cầu kiểm tra nguồn nước ô nhiễm tại Quảng Ngãi; Phú Yên: Thủy điện xây dựng 11 năm vẫn chưa hoàn thành; Vấn đề biển Đông tại đối thoại chính sách an ninh ARF...