TV& VIDEO

Bản tin 18h - 06/8/2016

  • Bản tin 18h ngày 06/8/2016 với nội dung đáng chú ý: Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm việc tại Gia Lai; Sẽ triển khai bảo hiểm nông nghiệp theo nguyên tắc tự nguyện; Gia Lai vệ sinh môi trường phòng chống sốt xuất huyết.