TV& VIDEO

Bản tin 18h - 06/9/2016

  • Bản tin 18h ngày 06/9/2016 với những nội dung chính: Tổng thống Pháp thăm cấp nhà nước Việt Nam; Cầu nối văn hóa Việt Pháp;...