TV& VIDEO

Bản tin 18h - 07/4/2016

  • Bản tin 18h ngày 07/4/2016 có một số nội dung chính sau: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức; Khắc phục thiếu nước sinh hoạt ở miền núi Quảng Trị; Hồ sơ Panama: Thế giới ngầm trốn thuế...