TV& VIDEO

Bản tin 18h - 07/8/2016

  • Bản tin 18h ngày 07/8/2016 với những nội dung chính: Hoàng Xuân Vinh với chiến tích lịch sử; Đẩy mạnh phòng chống sốt xuất huyết tại Tây Nguyên;...