TV& VIDEO

Bản tin 18h - 07/9/2016

  • Bản tin 18h ngày 07/9 với nội dung đáng chú ý: Yêu cầu thực hiện nhiệm vụ cấp bách về môi trường; Ngư dân bán tàu cá bất thường hay bình thường...