TV& VIDEO

Bản tin 18h - 08/6/2016

  • Bản tin 18h ngày 08/6/2016 có một số nội dung chính: Phát động tuần lễ biển và hải đảo 2016; Liên tục xảy ra phá rừng ở Sơn Trà, Đà Nẵng; Đà Nẵng kiên quyết xử lý sai phạm trong vụ lật tàu...