TV& VIDEO

Bản tin 18h - 08/7/2016

  • Bản tin 18h ngày 08/7/2016 có một số nội dung chính sau: Một người Việt bị thương trong vụ nổ tàu tại Đài Loan; Giao hết đất từng, người dân tái nghèo; Ai sẽ là "bà đầm thép" mới?...