TV& VIDEO

Bản tin 18h - 09/3/2016

  • Bản tin 18h ngày 09/3/2016 gồm một số tin chính sau: Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam; Đà Nẵng giải quyết những vấn đề nóng phát sinh; Gia Lai công bố hạn hán cặp đôi...