TV& VIDEO

Bản tin 18h - 09/4/2016

  • Bản tin 18h ngày 09/4/2016 có những nội dung chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra giải pháp chống hạn tại Quảng Trị; Ninh Thuận phân bổ 2.000 tấn gạo cứu đói vùng hạn; Nguy cơ cháy rừng cao su tại Kon Tum...