TV& VIDEO

Bản tin 18h - 09/6/2016

  • Bản tin 18h ngày 09/6/2016 với những nội dung chính sau: 496 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV; Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thị sát thủy điện An Khê Ka Nắk; Xuất hiện nạn trộm bò xẻo thịt tại Phú Yên...