TV& VIDEO

Bản tin 18h - 09/9/2016

  • Bản tin 18h ngày 09/9/2016 với những nội dung chính sau: Chiêu trò lừa tiển ảo; Lê Văn Công - niềm tự hào của thể thao người khuyết tật Việt Nam...