TV& VIDEO

Bản tin 18h - 10/01/2016

  • Bản tin 18h ngày 10/01/2016 có một số tin tức đáng chú ý sau: Trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú; Mong đợi của người dân trong Đại hội Đảng lần thứ 12; Căng thẳng nguồn nước ở các thủy điện Tây Nguyên...