TV& VIDEO

Bản tin 18h - 10/3/2016

  • Bản tin 18h ngày 10/3/2016 gồm một số tin chính đáng chú ý sau: Hội nghị lần 2 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng khóa XII; Người dân miền Trung Tây Nguyên nỗ lực chống hạn; Tháo dỡ tấm chống lóa trên Quốc lộ...