TV& VIDEO

Bản tin 18h - 10/4/2016

  • Bản tin 18h ngày 10/4/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Động đất 3,2 độ Richter tại sông Tranh, Quảng Nam; Vạch mặt lương y dỏm, lừa đảo bán thực phẩm chức năng; Báo động tình trạng trẻ em trốn nhà đi làm thuê...